Tin Tức

Kí Kết Hợp Đồng Với Tập Đoàn KCN Deep C

Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Anh Huy đã chính thức kí kết hợp đồng với tập đoàn KCN deep C về việc cung cấp dịch vụ bảo vệ KCN (mục tiêu: KCN Deep C Nam Tiền Phong – Tỉnh Quảng Ninh). Ngày ký kết hợp đồng: […]

Tổng Quan Tin Tức Công Ty

Đón đầu xu thế phát triển của dịch vụ bảo vệ nói chung cũng như ngành dịch vụ bảo vệ nói riêng, ngay từ năm 2014, những thành viên sáng lập của Bảo vệ Anh Huy đã nhen nhóm ý tưởng xây dựng một công ty bảo vệ chuyên nghiệp mang hơi hướng của ngành […]

1 2 3 4