Khách Hàng Admin

Chứng Chỉ Huấn Luyện Nghiệp Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013. Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy […]

Thủ Tục Xin Giấy Phép Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ

Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo […]

Cơ Quan Nào Có Quyền Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ?

  Thẩm quyền cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ được quy định tại Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội […]

Nhân Viên Bảo Vệ Có Bắt Buộc Phải Có Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Không?

Nhân viên bảo vệ có bắt buộc phải có Chứng chỉ nghiệp vụ không? Căn cứ theo cơ sở pháp lý là Nghị định số 52/2008/NĐ-CP quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013. Điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định […]

Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ Là Gì?

Nghiệp vụ bảo vệ là tổng hợp những biện pháp chuyên môn được trang bị cho lực lượng bảo vệ với mục đích đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho con người, tài sản của những cơ quan, doanh nghiệp… hay nói chung là những mục tiêu cần được bảo vệ. Chứng […]

Kí Kết Hợp Đồng Với Trung Tâm Thương Mại Parkson

Ngày 17 tháng 03 năm 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Anh Huy đã chính thức kí kết hợp đồng với Trung tâm thương mại Parkson về việc cung cấp gói dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại (mục tiêu: TTTM Parkon – Tp Hải Phòng). Ngày ký kết hợp đồng: […]

1 6 7 8 9