6 năm

Kinh nghiệm bảo vệ
vệ sĩ chuyên nghiệp

200+

Đối tác

5000

Xử lý tình huống

Hotline

0967580666

Căn cứ Luật 27/2001/QH10. Căn cứ Luật 40/2013/QH13. Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA. Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận cứu nạn cứu hộ Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, chứng chỉ cứu nạn cứu cứu hộ được ghi theo khoản 5 điều 11 trong […]

Chứng Chỉ Cứu Hộ Cứu Nạn

Chứng chỉ an toàn – Theo bộ lao động thương binh xã hội – yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Việt Nam đều phải có chứng chỉ an toàn lao động kể cả doanh nghiệp nước ngoài lẫn doanh nghiệp trong nước. Dù doanh nghiệp hoạt động ở bất […]

Chứng Chỉ An Toàn Lao Động

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013. Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy […]

Chứng Chỉ Huấn Luyện Nghiệp Vụ Phòng Cháy Chữa Cháy

Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo […]

Thủ Tục Xin Giấy Phép Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ

  Thẩm quyền cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ được quy định tại Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội […]

Cơ Quan Nào Có Quyền Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ?

Nhân viên bảo vệ có bắt buộc phải có Chứng chỉ nghiệp vụ không? Căn cứ theo cơ sở pháp lý là Nghị định số 52/2008/NĐ-CP quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013. Điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định […]

Nhân Viên Bảo Vệ Có Bắt Buộc Phải Có Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Không?

1 2